Όροι Χρήσης

Περιορισμοί Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου

Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε τον Διαδικτυακό μας Τόπο μόνο για σκοπούς που επιτρέπονται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή γενικώς αποδεκτή πρακτική στην ισχύουσα δικαιοδοσία. Σε αντίθετη περίπτωση, κινδυνεύετε να παραβιάσετε, μεταξύ άλλων, δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι δε πράξεις σας ενδέχεται να επισύρουν αστικές και ποινικές κυρώσεις.

 

Για τον λόγο αυτό, υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη, καταχρηστική, αντίθετη στα συναλλακτικά ήθη και αθέμιτη χρήση του παρόντος Διαδικτυακού Τόπου και να απέχετε από κάθε ενέργεια ή παράλειψη που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη ή ζημία στην Επιχείρηση ή σε τρίτους ή να επηρεάσει, απενεργοποιήσει, προκαλέσει δυσλειτουργία ή θέσει σε κίνδυνο τον Διαδικτυακό μας Τόπο.

 

Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε τον Διαδικτυακό μας Τόπο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προκειμένου:

 • Να αντιγράφετε συστηματικά τον Διαδικτυακό μας Τόπο ή μέρος αυτού, με σκοπό τη δημιουργία ή τη σύνταξη οποιασδήποτε μορφής ολοκληρωμένης συλλογής, καταλόγου ή βάσης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης, προς το σκοπό αυτό, προγραμμάτων scraping), χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης
 • Να ανεβάσετε (upload), δημοσιεύσετε, αποστείλετε, μεταφέρετε, αποθηκεύσετε ή καταστήσετε διαθέσιμο με άλλον τρόπο οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να βλάψουν, να επηρεάσουν ή/και να περιορίσουν την κανονική λειτουργία του Διαδικτυακού μας Τόπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού
 • Να κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του Διαδικτυακού μας Τόπου ή να επιτρέψετε τον συνδυασμό ή την ενσωμάτωση του περιεχομένου του Διαδικτυακού μας Τόπου με ή σε άλλα προγράμματα
 • Να θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια του Διαδικτυακού μας Τόπου
 • Να παρακολουθήσετε, απειλήσετε, δυσφημίσετε ή άλλως προκαλέσετε βλάβη στην Επιχείρηση ή σεοποιονδήποτε χρήστη του Διαδικτυακού μας Τόπου
 • Να μεταδώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα της Επιχείρησης ή χρήστη ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη
 • Να αποκτήσετε πρόσβαση, να διαδώσετε, να επεξεργαστείτε, να αλλοιώσετε και γενικότερα να προσβάλετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του Διαδικτυακού μας Τόπου
 • Να ανεβάσετε (upload), κατεβάσετε (download), δημοσιεύσετε, αποστείλετε, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή διαθέσετε, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο το οποίο είναι, ή δύναται να θεωρηθεί, παράνομο, παρενοχλητικό, απειλητικό, επιβλαβές, επιζήμιο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, βίαιο, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή άλλως αμφισβητούμενο
 • Να αφαιρέσετε, αποκρύψετε, μεταβάλετε, αλλοιώσετε οποιεσδήποτε δηλώσεις ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, που μπορεί να είναι συνημμένα ή να περιέχονται στον Διαδικτυακό μας Τόπο
 • Να δημοσιεύσετε, να αποστείλετε, να μεταφέρετε ή να διαθέσετε τυχόν ανεπιθύμητα ή μη εξουσιοδοτημένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (junkmail, spam) ή αλυσιδωτές επιστολές (chainletters), διαφημίσεις, προωθητικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μαζικών διαφημιστικών και ενημερωτικών ανακοινώσεων
 • Να συγκεντρώσετε και να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες χρηστών του Διαδικτυακού μας Τόπου, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω, ενδεικτικά αναγραφόμενες, απαγορευμένες δραστηριότητες

 

Πνευματικά Δικαιώματα

Το συνολικό περιεχόμενο αυτού του Διαδικτυακού Τόπου προστατεύεται από τις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας διατάξεις και είναι αποκλειστικής ιδιοκτησίας της Επιχείρησης  ή τρίτων. Τα περιεχόμενα αυτού του Διαδικτυακού Τόπου δεν μπορούν να αντιγραφούν, παρά μόνον για μη εμπορική προσωπική χρήση, με κάθε επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων της Επιχείρησης , και συνεπώς δεν μπορούν να αντιγραφούν περαιτέρω, να αναπαραχθούν ή να επαναδιανεμηθούν με διαφορετικό τρόπο. Με εξαίρεση των όσων ρητά ορίζονται τυχόν ανωτέρω, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, εκθέσετε, κατεβάστε μέσω του διαδικτύου, διανείμετε, τροποποιήσετε, αναπαράγετε, αναδημοσιεύσετε ή αναμεταδώσετε το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου ή εγγράφου αυτού του Διαδικτυακού Τόπου με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο ή σε αντίτυπα, ή να κάνετε κάποια εργασία που θα στηρίζεται σε φωτογραφίες, κείμενο ή έγγραφα του Διαδικτυακού μας Τόπου, δίχως τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της Επιχείρησης. Τίποτα από όσα περιέχονται σε αυτόν τον Διαδικτυακό Τόπο δεν θα θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα αναφορικά με οποιοδήποτε πνευματικό ή βιομηχανικό δικαίωμα ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της Επιχείρησης ή τρίτων.


Η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα όταν συντρέχει μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις/νομικές βάσεις: i) επειδή έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων σας (π.χ. όταν ζητάτε να εγγραφείτε στο newsletter μας), ii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (π.χ. όταν αγοράζετε προϊόντα μέσω του Ιστότοπου), iii) επειδή η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι υποχρεωτική βάσει νόμου (π.χ. συμμόρφωση με φορολογική υποχρέωση) και/ή iv) επειδή έχουμε έννομο συμφέρον  να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων και αρχών).

 

Ειδικότερα, η επιχείρηση μας επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Για να ανταποκριθεί σε αιτήματά σας και να σας παρέχει τις υπηρεσίες που της έχετε ζητήσει (π.χ. δημιουργία λογαριασμού στον Ιστότοπό της, αποστολή password σε περίπτωση που το ξεχάσετε, εγγραφή στη λίστα αποδεκτών του newsletter της και διαγραφή σας από αυτή, παροχή πληροφοριών για ένα προϊόν).

β) Για τη διαχείριση της μεταξύ μας συναλλαγής (π.χ. διαχείριση παραγγελίας που πραγματοποιείτε μέσω του Ιστότοπου, ενημέρωσή σας για το υπάρχον απόθεμα, ενημέρωσή σας για τα στάδια διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας, μεταφορά και παράδοση των αγαθών σας, έκδοση σχετικών παραστατικών).

γ) Για σκοπούς marketing, διαφήμισης και εν γένει προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη λήψη τέτοιας επικοινωνίας.

δ) Για την εκπόνηση ερευνών αγοράς/ικανοποίησης πελατών, προκειμένου να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε το επίπεδο των υπηρεσιών που σας παρέχουμε και την εμπειρία σας στον Ιστότοπο, εφόσον έχετε συγκατατεθεί στη συμμετοχή σε τέτοιου είδους έρευνες.

ε) Για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, όπου αυτό είναι εφικτό, και προσωποποιημένης ενημέρωσης, βάσει των αναγκών και προτιμήσεών σας (μέσω κατάρτισης προφίλ), εφόσον έχετε συγκατατεθεί στην ανάλυση της καταναλωτικής σας συμπεριφοράς με αυτοματοποιημένες μεθόδους (κατάρτιση προφίλ).

στ) Για τη συμμόρφωση με νόμους οι οποίοι επιβάλλουν στην Επιχείρηση την επεξεργασία ορισμένων κατηγοριών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων κανονισμών για διαγωνισμούς, κληρώσεις, καθώς και φορολογικές ή τελωνειακές διατάξεις.

ζ) Για να εντοπίσουμε ή να αποτρέψουμε οποιαδήποτε κακή χρήση του Ιστότοπου ή τυχόν απατηλές δραστηριότητες οι οποίες λαμβάνουν χώρα μέσω αυτού, να διερευνήσουμε παραβίαση νόμου, κανόνα ή κανονισμού, καθώς και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και την ασφάλειά μας, καθώς και αυτή των  χρηστών ή τρίτων. 

 

Η Επιχείρηση μας δεν πωλεί, ανταλλάσει, ενοικιάζει προσωπικά δεδομένα σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν, κατά περίπτωση:

α) Προσηκόντως διορισμένοι εξωτερικοί συνεργάτες της Επιχείρησης που ενεργούν για λογαριασμό της ως εκτελούντες την επεξεργασία και τη συνδράμουν στη λειτουργία του Ιστότοπου και στην παροχή υπηρεσιών προς το κοινό (πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, υποστήριξης συστημάτων ΙΤ, πάροχοι υπηρεσιών αποστολής newsletters, εταιρείες εκπόνησης ερευνών αγοράς, εταιρείες (ταχυ)μεταφοράς ή ομαδικής αποστολής προϊόντων).

β) Επιλεγμένα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Επιχείρηση να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του Ιστότοπου και δεσμεύονται από υποχρέωση τήρησης εχεμύθειας (π.χ. προσωπικό της Επιχείρησης).

γ) Προμηθευτές της Επιχείρησης, οι οποίοι μας συνδράμουν στην εκτέλεση και/ή παράδοση παραγγελιών.

δ) Πάροχοι πληρωμών/τράπεζες (κατά την εκτέλεση πληρωμής από τον χρήστη μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας).

ε) Δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, περιλαμβανομένων φορολογικών αρχών, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο.

στ) Σε περίπτωση που η Επιχείρηση μας υποστεί επιχειρηματική αλλαγή, τα δεδομένα σας ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο για την αλλαγή στον έλεγχο των προσωπικών σας δεδομένων, δίνοντάς σας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος διαγραφής αυτών.       


Σε κάθε περίπτωση αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.

Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάποιο λάθος κατά την ενημέρωση της τιμής του προϊόντος και να παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή. Παρακαλούμε στην περίπτωση που δείτε κάποιο τέτοιο προϊόν επικοινωνήστε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν αυτό.

Το κατάστημα μας δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων.


Απαγορεύεται η χρήση του Διαδικτυακού Τόπου από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.